.     
.
Rodopisná revue - hlavní stránka
Výstřižky z archivu Rodopisné revue                         
.
. Karel Mejta, OH 1951 Helsinki

Přezdívky a změny rodových jmen

Poslední rodu Lipovských
z Lipovic v Čechách


Stunové z Klatovska. Rdp. tabulka a sjezd 1935

Poznatky z badatelské práce k příjmení Felix

K historii rodu Kočkova a Žižkova v Drahotěšicích

Maria Curie Sklodowska (rodopisná tabulka)

Miroslav Valenta *1912 v Soběslavi
 
Oldřich Vančata  *1911 Smilovy Hory

František Vyšata, cestovatel,rodák z Chluman

Z Čech ještě dál, než na konec světa (Fr. Vyšata)
 

Karel Vlasák, básník s wolkerovským osudem

František Votruba

Karel  Votava

Richard Weiner  

Profesor Quido Záruba  1899-1993

Spisovatel Karel Zarda 1856-1879

Regionální publicista Pavel Zedník  *1928

Jihočeský spisovatel František Křemen (1870 - 1934)

Čas hovoří ve prospěch jeho díla
(Jaroslav Dvořák - Šumavský)

Malíř šumavské krajiny ovládal různé techniky
(J. Dvořák- Š.)

Na cestách potkával pašeráky  (J. Dvořák- Š.)

Jak jeptiška Luisa obalamutila lupiče

Podkovář Václav Pfefer

Matyášové ze Sudetu v Soběslavi

Kašpar Matyáš ze Sudetu

Poznámky k dějinám obyvatelstva
v Horách Ratibořských


Společnost rodu Opatrných

Malíř František Volf

PhDr. Bartoloměj Víta


Milan Vokroj  

Počátky, výhostní a zachovací listy

Ze solnických matrik

Pocty starousedlým rodům (Davídek)

Bratranci Heniksteinové

K literatuře o malostranském hřbitově

Památkář rak. monarchie Max Dvořák

Ivan Jandl,  držitel dětského Oscara

F. X. Margold, posl. stavitel chrámu sv. Víta

Lidová mluva na Šumavě a v Pošumaví

225 let firmy Ringhoffer  /psáno 1997/..
.

.Z dějin obce Knížecí Pláně

František Spilka,
hudebník, časopis Jas/1934

Rafael Kubelík, foto 1934
Hudebník Václav Pichl  *25.9.1741

Prof. Josef Nápravník

Odkaz josefa Nápravníka

Ledvinkové z Adlerfelsu


Vojíř Saska z Vacovic


František Teplý, archivář

Václav Tille, pedagog

Pošta na Kladském pomezí, 1924

Jihočeští drnomistři v 18. století

Literární pozůstalost historika Martina Koláře

v Archivu města Tábora (autor Dr. E. Ježek)

Neštěstí na Velké Pardubické r. 1932 

/kpt. R. Poppler/

Rafael Kubelík, foto 1934

Jakub Obrovský, prof., sochař

Ruda Firkušný, mladistvý pianista

Jelizaveta Nikolska, balet, ND j. h. 1932

Joe Jirák, těžká atletika, Ústí n. L.


.
.
.
.
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde