.     
.
Rodopisná revue - zpět na hlavní stránku
.
Výstřižky z archivu Rodopisné revue                         
.
. Přezdívky a změny rodových jmen

Poslední rodu Lipovských
z Lipovic v Čechách


Stunové z Klatovska. Rdp. tabulka a sjezd 1935

Poznatky z badatelské práce k příjmení Felix

K historii rodu Kočkova a Žižkova v Drahotěšicích

Maria Curie Sklodowska (rodopisná tabulka)

Miroslav Valenta *1912 v Soběslavi
 
Oldřich Vančata  *1911 Smilovy Hory

František Vyšata, cestovatel,rodák z Chluman

Z Čech ještě dál, než na konec světa (Fr. Vyšata)
 

Karel Vlasák, básník s wolkerovským osudem

František Votruba

Karel  Votava

Richard Weiner  

Profesor Quido Záruba  1899-1993

Spisovatel Karel Zarda 1856-1879

Regionální publicista Pavel Zedník  *1928

Jihočeský spisovatel František Křemen (1870 - 1934)

Čas hovoří ve prospěch jeho díla
(Jaroslav Dvořák - Šumavský)

Malíř šumavské krajiny ovládal různé techniky
(J. Dvořák- Š.)

Na cestách potkával pašeráky  (J. Dvořák- Š.)

Matyášové ze Sudetu v Soběslavi

Kašpar Matyáš ze Sudetu

Poznámky k dějinám obyvatelstva
v Horách Ratibořských


Společnost rodu Opatrných

Malíř František Volf

PhDr. Bartoloměj Víta


Milan Vokroj  

Počátky, výhostní a zachovací listy

Ze solnických matrik

Pocty starousedlým rodům (Davídek)

Bratranci Heniksteinové

K literatuře o malostranském hřbitově

Památkář rak. monarchie Max Dvořák

Ivan Jandl,  držitel dětského Oscara

F. X. Margold, posl. stavitel chrámu sv. Víta

Lidová mluva na Šumavě a v Pošumaví

225 let firmy Ringhoffer  /psáno 1997/..
.

.Z dějin obce Knížecí Pláně

František Spilka,
hudebník, časopis Jas/1934

Rafael Kubelík, foto 1934
Prof. Josef Nápravník

Odkaz josefa Nápravníka

Ledvinkové z Adlerfelsu


Vojíř Saska z Vacovic


František Teplý, archivář

Václav Tille, pedagog

Pošta na Kladském pomezí, 1924

Jihočeští drnomistři v 18. století

Literární pozůstalost historika Martina Koláře

v Archivu města Tábora (autor Dr. E. Ježek)

Neštěstí na Velké Pardubické r. 1932 

/kpt. R. Poppler/

Rafael Kubelík, foto 1934

Jakub Obrovský, prof., sochař

Ruda Firkušný, mladistvý pianista

Jelizaveta Nikolska, balet, ND j. h. 1932

Joe Jirák, těžká atletika, Ústí n. L.

Vzpomínka na letce Františka Urbana,
který zahynul 13.3. 1931 u Strakonic
.
.
.
.
Domácí cvičení - posilovací lavice