Pověsti, legendy a vyprávěnky


Černá ručička Kašna Terezka Dům U tří praporečníků Příběh malého mostku
Klekánice ze Záblatí Zpívající fontána na Belvedéru Kostry ve Strahovském klášteře Železný rytíř
Taliánská historka Sanytrník ze Zlaté uličky O nešťastné jeptišce  Tatrovka pana Ringhoffera
Na hřbitově straší! Recept na štěstí  O smírčím kameni Slaný cukr
Tajemství těšanského hřbitova O jirchářích na Palmovce Zlatá sekera
O rybářské škole Dáte si kávu? Příběh ze staré pražské. fary
Příběhy psané životem
Ze života hoteliérky na konci 19. století
O průkopnici tichého sportu -
sběratelství pohlednic
Případ  v lázních
Podivuhodná spravedlnost,
aneb Nehoda se šťastným koncem
Svědectví  staré pohlednice
Kdo umí naslouchat,
tomu  vypravuje i pohlednice.
Chelčický hostinec Na Lázni
Stará zemědělská usedlost
žije novým životem
Andrzénky
Ze hřbitova k nejranéjší
dětské vzpomínce
Z moci  úřední
Můj táta byl můj táta,
ale aby mohl být můj táta ...
Svatá holčička
O neobvyklém náhrobku
na Malostranském hřbitově
U trati hoří!
Vzpomínka na rok 1955

C
Rodopisná revue - hlavní stránka
............................


.............................
„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich