.

.---
Zpět na stránku:   Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka
..
Rostislav Václav Němejc 
..

...

1999
První historické setkání rodu Němejců v Nepomuku.
Přílohy: Rodové schéma předků a potomků malíře Augustina Němejce, 1620-1988.
Program setkání 28. srpna 1999. RR 1, 1999, 2, s. 16-18.
Ohlédnutí za 1. historickým setkáním rodu Němejců v Nepomuku. RR 1, 1999, 4, s. 14-15.
 

2000
Akademický malíř Augustin Němejc (1861-1938)
. Tab. vývodu ze dvou generací předků ak. mal. prof. A. Němejce.
Ilustarce a portrétní foto v textu. RR 2, 2000, 1, s. 18-19.
Nejstarší historie bývalé knížecí vsi Svibice do roku 1848. (Těšínsko, rod L. Wielucha 1902-1986). RR 2, 2000, 3, s. 24-27. 

2002
Druhé historické setkání rodu Němejců v Nepomuku.
RR 4, 2002, 2, s. 1.
Vedou všechny cesty do Říma? [Setkání rodu 24. 8. 2002]. RR 4, 2002, 4, s.  21. 

2003
Co praví archivní prameny.
Z Almanachu rodu Němejců. RR 5, 2003, 1, s. 20.
Spory strakonických s vrchností - maltézskými rytíři v 17. století. RR 5, 2003, 2, s. 1-4. 

2007
Všechny cesty vedou do Nepomuku aneb III. historické setkání rodu Němejců.
Pozvánka. RR 9, 2007, 2, s. 23-24.
III. Historické setkání rodu Němejců. RR 9, 2007, 4, s. 17.
Předci, život a dílo akademického malíře Augustina Němejce (1861-1938). 1. část. RR 9, 2007, 4, s. 24-26. 

2008
Předci, život a dílo akademického malíře Augustina Němejce (1861-1938). 2. část
. RR 10, 2008, 1, s. 18-19. 

2012
Ohlédnutí za IV. historickým setkáním rodu Němejců.
RR 14, 2012, 3, s. 8-9.


 Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue


 


.
.
.
.
..
.
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich