--
.
Rodopisná revue on-line - všechna čísla Rodopisná revue - hlavní stránka
--
Rodopisná revue on-line
7-8  2010 

  Josef Bartuška: Řeka  (dřevoryt)

.... Prázdninové vydání RR se úvodem obrací k archivním pramenům krajiny u jižní hranice. Dnes je to pátrání po osudech selského rodu, žijícího na jednom šumavském statku čtvrt tisíciletí. Osobní vzpomínku na historika F. Roubíka ke 120. výročí narození pro revue přichystal jeden z jeho někdejších vděčných univerzitních posluchačů a můžete se podrobně seznámit i s méně známou rodinnou historií firmy Václava Schmidta syn a spol., smaltovny a.železárny v Hořovicích.  Nezapomeňte navštívit  máchovskou výstavu k.200. výročí básníkova narození v letohrádku Hvězda na Bílé Hoře, která končí 31. října 2010. Expozice srovnává tradiční pohled na K. H. Máchu a jeho dílo s.novými poznatky. A v září opět nashledanou u nás.  
.
.....
............................ Jan Antonín Mager
Jan Antonín Mager
Miloslav Trnka
Michal Flegl
Hana Skočková
Rudolf Kryl
Amortů kaple v Chrobolech na Prachaticku    
Nástin rozrodu Thomase Amorta a Marie Anny roz. Tausch  
Šumavské obce Ktiš, Rovence, Mackova Lhota na prahu 20. století  
František Roubík (1890 - 1974) a česká historická vlastivěda   
Rodina Hölzlova v Žebráku a spříznění hořovičtí továrníci 
Rod Václava Beneše Třebízského (Časopis RSČ, 1944)    
1
4
6
7
8
10
Prachatické portréty  Msgre Jan Švéda, prachatický děkan, 1828 - 1921 (Jan Antonín Mager) 
Malé biografie   Krátký příběh Franze J. G. Krinera, syna rytíře z Eibsee (Miloslav Trnka)     
Rodopisné rozhledy  Dvořákova tiskárna - fenomén Vodňan počátku 20. století (Jitka Velková)   
             Novinka z nakladatelství Agentura Pankrác (Viktor Sušický), Jihočeská genealogie (red.) 
Rodopisné prázdniny, aneb Úplně jiné čtení (Bohumila Trnková)      
Seznam autorů a kontakty           
11
12
13

15
16

. .                 .