Rodopisná revue on-line - všechna čísla Optimalizováno
pro Mozilla Firefox
Pravidelně aktualizované stránky Rodopisné revue
....
.... Rodopisná revue on-line        4 - 2011 .................................. ....
Jízdní posel na obálce  zimního vydání RR napovídá, že v prosinci nastávají poštovní žně. Obor, který v naší zemské historii překonal dálky a.stavěl první pevné komunikační mosty mezi lidmi, si vždy zasluhuje pozormost. Nejen v období, kdy se koncem roku zvýšenou měrou  a.pílí věnuje své tradiční činnosti, vnitrostátní i mezinárodní přepravě a doručování vánočních zásilek. Než některou z nich objevíte ve.schránce, je tu zatím k počtení blok poštovních střípků ze starých časů. Nechybí ani klasická genealogie z.Prachaticka, nebo vánoční česko-americký příběh z hájovny „U pěti dubů“ nedaleko Lán na někdejším fürstenberském panství. Vyprávění historika Dr..Flegla tentokrát připomíná architekta - rodáka z Velké Lhoty u Dačic. Pohodový sváteční čas všem přejí autoři a redakce.
Jan Antonín Mager Učitelský rod Svobodů v jihozápadních a jižních Čechách.............1
Veronika Kittlová Starý kamenný můstek v Olšině na Šumavě...................................6
Michal Flegl Bohumír Kozák - architekt a kreslíř staré Prahy..............................7
Martina Sudová Vltavotýnský šlechtic a poštmistr Jan Jiří z Walcherů ((1785-1854) 10
Miloslav Trnka Ševětínská epizoda poštmistrů Mašků z Maasburgu  .....................11
Milan Sláma Poštmistři v Jindřichově Hradci .................................................... 12
red. Z poštovních vzpomínek.................................................................15
Hana Skočková,  Miroslav Šimek Vánoční dar knížecího hajného Antonína Müllera...........................16
....
Prachatické portréty Prof. PhDr. Eduard Eisenmeier, germanista a slavista  (Jan Antonín Mager) ............ ............20
Rodopisné rozhledy Z Boubína - Z Jilemnice - Perličky z matrik (Hana Skočková a red.)........................ .............21
Literatura Šumavské knižní novinky léta a podzimu roku .2011.......................................... .................22
Seznam autorů a kontakty    ............................................................................ ................23
Volná příloha PhDr. František Roubík: Poštovní stanice, sběrny a poštmistři v jižních Čechách do roku 1850
Z autorovy studie „K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století“    ...   1 - 4
.
Vydává Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, redakce Praha
.
  

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain