Rodopisná revue on-line - všechna čísla Pravidelně aktualizované stránky Rodopisné revue
Vkládání reklamních odkazů do textu je smluvně vyhrazeno poskytovatelem webhostingu.

Rodopisná revue on-line
3 - 2011 
......  
......
 
K tradiční dávce témat z jihu a jihozápadu země dnes přibývá pohled k našim východním sousedům. Přináší jej hned úvodní stať podzimní Rodopisné revue. Pod drobnohledem jsou tu území někdejšího dominia Zayugróc (Uhrovec) od roku 1547 až do soumraku podunajské monarchie a také významní členové jedné z nejstarších rodin v historii Uherského království. Samozřejmě nechybí informace o jejich dochovaných rodinných písemnostech, které dnes opatruje Slovenský národný archív. Historik Dr. M. Flegl pro vydání tentokrát připravil další část svých vzpomínek. V jejich centru je pražský památkář Ing. arch. Alois Kubiček. Pohodu ke čtení a přívětivý podzimní čas přeje redakce.       
.
..................... Pavel Koblasa
Jitka Velková
Jan Ant. Mager

Jana Bartošová
Michal Flegl
Hana Skočková
Miloslav Trnka
Zay de Csömör - uhrovečtí páni  
K vodňanské premiéře vydání knihy „Druhý život Julia Zeyera“
Akademický malíř Karel Oberthor a jeho jihočeský původ
Jedličkův ústav v Sušici
Alois Kubiček - historik architektury a památkář (1887 - 1970)  
Pražské domy, kde kdysi žili moji předkové. U malé velryby
Osm jihočeských zastavení v Praze na Vyšehradě
1
5
6
8
10
13
14
.
Prachatické portréty..
Kalendárium
Rodopisné rozhledy  
Listujeme ...
Literatura
Knižní novinka

...
Volná příloha
Spisovatelka Hilda Bergmann-Kohner, 1878 - 1947  (Jan Antonín Mager)  
90. výročí úmrtí MUDr. Jana Janského, 1873 - 1921 (Miloslav Trnka)
Ernst W. v. Siemens. Rody výtvarných umělců z Prácheňska
Z jihočeské publicistiky XX. století. (Kovářský rod Klementů, Šumava)
České korunovační klenoty (Michal Flegl)
Z Městského muzea a galerie ve Vodňanech
Seznam autorů a kontakty  
.
Rod Karla Václava Klíče (1841 - 1926), tvůrce nové polygrafické techniky.
Autor JUDr. Otakar Klíč, Rodopisná galerie, díl IV. Příloha Časopisu Rodopisné
společnosti v Praze, ročník XIII., 1941, vydáno 25. června 1941.

17
17
18
19
20
21
22

...

.
1 - 7

.
Vydává Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, redakce Praha
.
  

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde