Rodopisná revue
Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury.
Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám.
.
....Rodopisná revue  on-line..
Navazuje na vydávání tiskem v letech 1999 - 2009,
první číslo on-line  2009
.......................................................................................................................................... ...... ------ .. ..................................... .....................

ta...dy..Autorský rejstřík článků v RR

ta...dy.Oborový rejstřík článků v RR

ta...dy.Historické pošty Českobudějovicka

ta...dy.Galerie starých portrétů

ta...dy.Rodopisné korálky - výběr z  RR
.........
..........
Jihogen - místopisné informace

Výstřižky z archivu RR.

Chytilův adresář Království českého

Album Jindřichův Hradec.


Legendy, pověsti a  vyprávěnky

.........
2010
1 - 2010
2 - 2010
3 - 4 - 2010
5 - 6 - 2010
7 - 8 - 2010
9 - 10 - 2010
11-12 - 2010

2011.
1 - 2011.
2 - 2011.
3 - 2011.
4 - 2011

2012
1 -  2012
2 -  2012
3 -  2012

2013
1 - 2013
2 - 2013
3 - 2013

Moravská genealogická
a heraldická společnost
Matinée 2019 - pozvánka2014
1 - 2014.
2 - 2014.
3 - 2014

2015
1 - 2015
2 - 2015
3 -  2015

2016
1 -  2016
2 -  2016
3 -  2016


.


Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/

MUDr.  František Šambereger
1871 -1944
Původně německá rodina Šambergerů pocházela zPrapořiště (Braunbusch,u Kdyně na Domažlicku), kde se roku 1794 narodil na selském gruntu jeho dědeček Jiří. Tehdy ještěGeorg Schamberger se usadil v Koutu, kde se 4. 10. 1831 narodil profesorův otec Jan.
Ke konci svého života vlastnil kníže Alfred Windisch-Grätz  (1787 - 1862)  panství Tachov a Kladruby na Plzeňsku, Štěkeň na Prácheňsku, dále Rogatec v Kraňsku, ve Württembersku Egloffs-Siggena  v Uhrách od r. 1846 panství Jabláncz ležící v tehdejší župě Nyitra.
Tachovské panství po smrti
maršála Windisch-Grätze


Zámek.Tachov vyhořel r. 1770, o 14l let později ho   získali Windisch-Grätzové. Při přestavbě byla zbořena stará věž a ponecháa pouze dvě dvoupatrová klasicistní křídla ve tvaru L
s mansardouvou střechou. Ze středověkého hradu
se zachovalo zdivo ve sklepení. Dnešní stav je výsledkem generální opravy provedené v průběhu 70. - 80. let 20. stol.   (http://www.historickasidla.cz/l)
...........................................................................

Právě vyšlo jubilejní  20. číslo .
časopisu Čsl. vlaková pošta.
O B S A H
.

ČGHSP MGHS NEUHAUS PAMÁTKY  KARLOVARSKA KONTAKT

aktualizace
 19. 10.  2019

Tento web nepoužívá cookies.

Toto číslo obsahuje více než 50 fotografií.
................

Statistika
19. 10. 2019  106 785
03. 05 .2019  106 173