..
..  Rodopisná revue 
Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury.
Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám.
.  
.................................
..  Rodopisná revue on-line
 Časopis navazuje na vydávání tiskem
v letech 1999 - 2009   
ISSN 2533-7394
..
Co, kdy, kde?
.
.

Před šedesáti lety zahájila ostrý provoz automobilová pošta. Fungovala stejně, jako vlaková. Za jízdy byly zpracovávány a dále vypravovány přijaté zásilky. Automobilová pošta operativně navazovala na síť letadlových pošt. První díl série o automobilových poštách v aktuálním čísle, je pokračováním seriálu o.poštách letadlových. Podíváte se do zámoří, kde s.automobilovými poštami začali dříve, dozvíte se okolnosti vzniku té naší a podíváte se na prototyp autobusu automobilové pošty z roku 1957. Všechno je doplněno množstvím fotografií a dokumentů.  
.
Volně podle pův.textu:: Petr Študent, 
Muzeum vlakové pošty 
                          Stránka časopisu

Autorský rejstřík článků v RR  Jihogen - místopisné informace  2009
.....2011..... ....2012...... 2013
Oborový rejstřík článků v RR Výstřižky z archivu RR ......2010.... 1 - 2011 1 -  2012 1 - 2013
Historické pošty Českobudějovicka Chytilův adresář Království českého 1915 1 - 2010 2 - 2011 2 -  2012 2 - 2013
Galerie starých portrétů Album Jindřichův Hradec 2 - 2010 3 - 2011 3 -  2012 3 - 2013
Rodopisné korálky - výběr z  RR Legendy, pověsti a  vyprávěnky 3-4 - 2010 4 - 2011 2015
Podnikatelé
.... Rodopisci a badatelé 5-6 - 2010 2014 1 - 2015 2016


Ervín Sprenger
a dívka s patentkou
Rodopisné rozhledy:

Ernest Werner von Siemens
„Jsou poklady skryté v poli. Chodívá se podle nich a poklady zůstávají zakopány, a málokdo se najde, aby vzal badatelskou motyku, kopal hlouběji a poklad vyzdvihl. Takovým pokladem jsou naše farní matriky, staré gruntovní knihy, archivní listiny a osobní vzpomínky dávných pamětníků. To vše leží leckde nezužitkováno. A přece by prospělo k poučení a povzbuzení, kdyby se z toho, co pamětihodno, vybralo a předložilo širší veřejnosti.“ (V. K.,  Loštice 1932)

Václav Kubíček (1866 - 1951)


Alšoviny badatele Jiřího AlšeZapomenutý sedlák - rodopisec
Josef Petera z Třebihoště pod Zvičinou

7-8 - 2010 1 - 2014 2 - 2015 1 -  2016
9-10 - 2010 2 - 2014 3 -  2015 2 -  2016
11-12 - 2010 3 - 2014 3 -  2015 3 -  2016
.


Národní archiv ČR +SOA Praha
vás srdečně zvou na
DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
M. Horákové 5/133, Praha 6 - Dejvice
Archivní 2257/4, Praha 4 — Chodovec.
Sobota 20. října 2018, 10 - 18 hodin
________________________________________________________
Plán činnosti MGHS Brno
.....
.
.
.
16.10.2018  

Statistika
01. 09. 2018   104 590
30. 09. 2018   105 005
07.10. 2018    105 120
14..07  2018   105 210

.
.
.
.
.


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich