Rodopisná revue
Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury.
Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám.
.
.........Rodopisná revue on-line .......
Navazuje na vydávání tiskem v letech 1999 - 2009
2009
...........Co, kdy, kde............
Aktivity související
s genealogií a místopisem
.
.
Autorský rejstřík článků v RR.
.Oborový rejstřík článků v RR
Historické pošty Českobudějovicka
Galerie starých portrétů
Rodopisné korálky - výběr z  RR
Jihogen - místopisné informace .
Výstřižky z archivu RR
.
Chytilův adresář Království českého
.
Album Jindřichův Hradec.
Legendy, pověsti a  vyprávěnky
2010
1 - 2010
2 - 2010
3 - 4 - 2010
5 - 6 - 2010
7 - 8 - 2010
9 - 10 - 2010
11-12 - 2010
2011.
1 - 2011.
2 - 2011.
3 - 2011.
4 - 2011
2012
1 -  2012
2 -  2012
3 -  2012
2013
1 - 2013
2 - 2013
3 - 2013
2014
1 - 2014.
2 - 2014.
3 - 2014
2015
1 - 2015
2 - 2015
3 -  2015
2016
1 -  2016
2 -  2016
3 -  2016
Nové číslo časopisu

Tématem celého čísla je mapování historie automobilových  pošt. Tentokrát se zaměříme na období nelehkého přechodu z  osvědčených autobusů Škoda 706 RTO na Karosy ŠL 11. Rubrika "Vozový park" se věnuje jen vozům RTO.   Vše doprovází velké množství fotografií prototypů i běžných provozních vozidel, z nichž mnohé dosud nebyly nikde publikovány.  Filatelisté ocení přehled typů  razítek automobilových pošt. Na titulní stránce  je fotografie z roku 1980 na  letišti Praha - Ruzyně, kam jezdily vozy k poštovním letadlům.   OBJEDNAT

Moravská genealogiská a heraldická společnost Brno
Plán činnosti  v 1. pololetí 2019

 -
Pozvánka na valnou hromadu


Domy a

Ilustrace k fejetonu
Chelčický hostinec Na LázniNáš rodný erb, ten
tvrdého je slohu ...

Špalkové ze Žáru, Štěchové z Horních Slověnic, rody z Vrábče ...Ilustrativní obrázek je retro
pohlednice z tiskárny
Herbia v Českých Budějovicích.

lidé
 Dům U železných dveří
K památkově chráněnému objektu
se vztahuje článek ze seriálu
Pražské domy, kde kdysi žili
moji předkové.  

Další vyprávění téže autorky se jmenuje
Dům U Kleů, čp. 480/I.,
Staroměstské náměstí 24, naproti orloji

Na prodloužené trase metra A z Dejvic
na Petřiny ústí stanice  Nádraží Veleslavín
na  Evropskou třídu. Jak to tam vypadalo
za starých časů, o tom vypráví článek

.

ČGHSP MGHS NEUHAUS PAMÁTKY  KARLOVARSKA KONTAKT

aktualizace
17. 1. 2018
Statistika

10. 01. 2019     105 750

04. 01. 2019     105 705
08. 12. 2018    105 605
02. 12. 2018    105 560
20. 11. 2018    105 525
11. 11. 2018    105 500
06. 11.  2018   105 480
31. 10.  2018   105 465
26.10.  2018    105 375
23. 10.  2018   105 315
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich