Rodopisná revue
Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury.
Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám.
.
....Rodopisná revue  on-line..
Navazuje na vydávání tiskem v letech 1999 - 2009,
první číslo on-line  2009
. .......................................................................................................................................... ...... ------ ........... ..................................... .....................
.............. Autorský rejstřík článků v RR.
.Oborový rejstřík článků v RR
Historické pošty Českobudějovicka
Galerie starých portrétů
Rodopisné korálky - výběr z  RR
Jihogen - místopisné informace .
Výstřižky z archivu RR
.
Chytilův adresář Království českého.
Album Jindřichův Hradec
.
Legendy, pověsti a  vyprávěnky
2010
1 - 2010
2 - 2010
3 - 4 - 2010
5 - 6 - 2010
7 - 8 - 2010
9 - 10 - 2010
11-12 - 2010

2011.
1 - 2011.
2 - 2011.
3 - 2011.
4 - 2011

2012
1 -  2012
2 -  2012
3 -  2012

2013
1 - 2013
2 - 2013
3 - 20132014
1 - 2014.
2 - 2014.
3 - 2014

2015
1 - 2015
2 - 2015
3 -  2015

2016
1 -  2016
2 -  2016
3 -  2016
.


„Během svých rodových pátrání jsem mj. hledal místo posledního odpočinku Antonínova syna, svého pradědečka Ferdinanda Dyka (1849 - 1935), který zemřel u své dcery v Plzni - Bolevci,“  píše  Antonín Heidlmaier v článku
.(https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Taschek)

Upomínka na starostu Budějovic

.
...


ČGHSP MGHS NEUHAUS PAMÁTKY  KARLOVARSKA KONTAKT

aktualizace
16. 4. 2019

Tento web nepoužívá cookies.

Statistika
16. 04. 2019  106  097
08. 04. 2019  106 060
22  03  2019  106 014
22. 02  2019  105 890

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich